FACEBOOK Informace o projektu MAP Brno II

Úplata za předškolní vzdělávání

Školné ( úplata za předškolní vzdělávání )

v období od 1.9.2021-30.6.2022

činí měsíčně 420,- Kč a platí se trvalým příkazem

    :
  • č.účtu MŠ : 19 – 5169610237 / 0100
  • školné za kalendářní měsíc je splatné do 15. dne příslušného měsíce
  • školné lze platit trvalým příkazem ( 420,-/měsíc ), pololetně ( 5 x 420,- ) nebo celoročně ( 10 x 420,- )
  • bližší informace - směrnice, která je vyvěšena na hlavní nástěnce mateřské školy u hlavního vchodu
  • děti narozené od 1.9.2015 – 31.8.2016 školné neplatí - povinné předškolní vzdělávání – minimálně 4 hodiny denně
  • děti s odkladem školní docházky také školné neplatí

Směrnice č. 9/2006

 
Copyright Compnet-Petr Navrátil 2008 All rights reserved Compnet CZ