FACEBOOK Informace o projektu MAP Brno II

S T R A V O V Á N Í

Platby na uhrazení stravného se platí zálohově trvalým příkazem . První platba na měsíc září musí přijít na účet školní kuchyně v měsíci srpnu !!! Platí se předem !!! Č.účtu školní jídelny při MŠ Elišky Krásnohorské 15, Brno :

85337621/ 0100

Při celodenním stravování doporučujeme platit zálohu na stravu ve výši 620/měsíc (strávníci 3-6let) a 700Kč/měsíc (strávníci 7let).

Variabilní symbol : stanovené číslo (rodiče dostanou v září)

Vyúčtování přeplatků se provádí jednou za rok; v pololetí školního roku se vyúčtují přeplatky, které jsou vyšší jak 500,- Kč.

Výše stravného :

strávníci 3 – 6 let dop. svačina 7+3=10,- Kč
oběd 14,- Kč
odp. svačina 7,- Kč
Celkem 31,- Kč
strávníci 7 – 10 let dop. svačina 8+3=10,- Kč
oběd 15,- Kč
odp. svačina 9,- Kč
Celkem 35,- Kč

Vedoucí školní jídelny :
p. Procházková I., tel. : 548 538 580
pracovní doba :
Po, Út, Čt 6,00 – 14,30
Středa 6,00 – 16,00
Pátek 6,00 – 13,00

Odhlašování a přihlašování dětí :
přihlašujte a odhlašujte dítě vždy den předem do 12,45 hod. a to telefonicky

  • 548 211 212 - v pracovní dny v době od 6,00 - 16,30 hod
  • 606 764 500 - v pracovní dny v době od 6,00 - 16,30 hod /ve dnech pracovního klidu lze poslat SMS zprávu/
  • Písemně do sešitů u hlavního vchodu do MŠ

    První den nepřítomnosti – pokud není dítě odhlášeno – si můžete vyzvednout oběd v době od 11,15 – 11,30 hod.

    Další dny nepřítomnosti již nemá dítě na odběr školního stravování nárok

  •  
    Copyright Compnet-Petr Navrátil 2008 All rights reserved Compnet CZ