FACEBOOK VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA Projekt MAP Brno II
Projekt Šablony 1

R E Ž I M     D N E

Korálky

06:30 - 09:45v dopoledních hodinách se děti hravou formou seznamují s řadou činností (soužití v kolektivu, spontální hra, sebeobsluha, pohybové činnosti a zdravotní cvičení, výtvarné aktivity, hudební aktivity, pozorování, experimentování, kooperace, práce s předškoláky a td.) podle úkolů z třídních vzdělávacích plánů jednotlivých tříd.
08:30 - 09:00svačina dětí
09:30 ovocná nebo zeleninová svačinka
09:45 - 10:00příprava na pobyt venku
10:00 - 12:00 pobyt venku
12:00 - 14:30příprava na oběd, oběd, odpočinek dětí
od 13:30 volné hry , kreslení, individuální práce s dětmi, které nespí
14:30 - 15:00odpolední svačina
od 15:00 volné hry dětí ve třídě nebo na zahradě, individuální práce učitelky s dětmi

Hvězdičky

06:30 - 09:45v dopoledních hodinách se děti hravou formou seznamují s řadou činností (soužití v kolektivu, spontální hra, sebeobsluha, pohybové činnosti a zdravotní cvičení, výtvarné aktivity, hudební aktivity, pozorování, experimentování, kooperace, práce s předškoláky a td.) podle úkolů z třídních vzdělávacích plánů jednotlivých tříd.
08:30 - 09:00svačina dětí
09:30 ovocná nebo zeleninová svačinka
09:45 - 10:00příprava na pobyt venku
10:00 - 12:00 pobyt venku
12:00 - 14:30příprava na oběd, oběd, odpočinek dětí
od 13:30 volné hry , kreslení, individuální práce s dětmi, které nespí
14:30 - 15:00odpolední svačina
od 15:00 volné hry dětí ve třídě nebo na zahradě, individuální práce učitelky s dětmi

Lentilky

06:30 - 09:30v dopoledních hodinách se děti hravou formou seznamují s řadou činností (soužití v kolektivu, spontální hra, sebeobsluha, pohybové činnosti a zdravotní cvičení, výtvarné aktivity, hudební aktivity, pozorování, experimentování, kooperace, práce s předškoláky a td.) podle úkolů z třídních vzdělávacích plánů jednotlivých tříd.
08:30 - 09:00svačina dětí
09:30 ovocná nebo zeleninová svačinka
09:45 - 10:00příprava na pobyt venku
10:00 - 12:00 pobyt venku
12:00 - 13:15příprava na oběd, oběd, odchod dětí na odpočinek, vyzvedání dětí, které jdou po obědě domů
 
Copyright Compnet-Petr Navrátil 2008 All rights reserved Compnet CZ