FACEBOOK VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA Projekt MAP Brno II
Projekt Šablony 1

O nás

Naše mateřská škola byla poprvé otevřena v roce 1961, aby sloužila potřebám obyvatelů sídliště v Brně – Černovicích. Od těch dob se však tato třípodlažní účelová budova s rozlehlou zahradou změnila. Největší úpravy nastaly na přelomu let 2006-2007 při celkové rekonstrukci.

Zřizovatelem trojtřídní MŠ s celodenním provozem je Satutární město Brno, městská část Brno – Černovice.

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 let a jsou rozděleny do smíšených tříd.

Režim dne umožňuje dětem dostatek volnosti, postupnou svačinku, 2 hodinový pobyt venku, dodržování stanovených intervalů mezi jídly, je zaveden pitný režim.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinovou i frontální činnost dětí, je respektováno právo dětí na hru.

 
Copyright Compnet-Petr Navrátil 2008 All rights reserved Compnet CZ