FACEBOOK Informace o projektu MAP Brno II


NOVINKY

14.10. Muzikoterapie
od 8,45 hod.

14.10. Logopedická depistáž
od 8,00 hod. vyšetření přihlášených dětí

UPOZORNĚNÍ
V případě potřeby volejte nové číslo na mobil 728 503 318!!!Dopis paní místostarostky
GDPR
ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ
Formulář - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
Doporučení pro rodiče předškolního věku, projekt MAP
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Distanční výchova pro předškoláky
Podpora předškolního vzdělávání
 
Copyright Compnet-Petr Navrátil 2008 All rights reserved Compnet CZ