Informace o projektu MAP Brno II


NOVINKY

Uzavření mateřské školy
Vážení rodiče! Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021. Všechny mateřské školy, s výjimkou některých MŠ IZS budou od 1.3.2021 uzavřeny. Bližší informace najdete na webu MŠMT zde: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

26-02-2021 PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům za pomoc při náročném úklidu po rekonstrukci MŠ. Poděkování patří i ochotným a vstřícným rodičům, kteří nám pomohli při sobotní brigádě v MŠ. Velké poděkování panu Budíkovi a panu Koláčkovi za stěhování ze ZŠ Řehořova zpět do MŠ Kneslova. Susová Hana


Dopis paní místostarostky
ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ
Formulář - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
Doporučení pro rodiče předškolního věku, projekt MAP
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Hvězdičky
Korálky
Lentilky
Info pro rodiče
Podpora předškolního vzdělávání
 
Copyright Compnet-Petr Navrátil 2008 All rights reserved Compnet CZ