FACEBOOK Informace o projektu MAP Brno II


NOVINKY

19.5. Olympiáda v MŠ
V dopoledních hodinách zábavné sportování na školní zahradě

Elektronický zápis do MŠ
veškeré informace na //zapisdoms.brno.cz/. Vydávání žádostí - rodiče si samostatně mohou vygenerovat přihlášku v termínu od 1. - 30.4.2022. Výdej žádostí v MŠ Kneslova - středa 13.4. od 10,30 - 11,30 hod. a od 14,00 - 16,00 hod. Sběr žádostí - pondělí 2.5.2022 a úterý 3.5.2022 od 8,00 - 11,00 hod. a od 13,00 - 16,00 hod. V případě potřeby můžete volat ředitelce MŠ. Susová Hana 604202429

GDPR
ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ
Formulář - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
Doporučení pro rodiče předškolního věku, projekt MAP
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Podpora předškolního vzdělávání
 
Copyright Compnet-Petr Navrátil 2008 All rights reserved Compnet CZ