FACEBOOK Informace o projektu MAP Brno II


NOVINKY

UPOZORNĚNÍ
V případě potřeby volejte nové číslo na mobil 728 503 318!!!

Prázdninový provoz v MŠ
od 1. - 30.7.2021 náhradní provoz pro přihlášené děti.


příjemné prožití letních prázdnin, hodně sluníčka a pohody všem dětem i rodičům přeje kolektiv MŠ.Dopis paní místostarostky
GDPR
ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ
Formulář - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
Doporučení pro rodiče předškolního věku, projekt MAP
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Distanční výchova pro předškoláky
Podpora předškolního vzdělávání
 
Copyright Compnet-Petr Navrátil 2008 All rights reserved Compnet CZ