Informace o projektu MAP Brno II


NOVINKY

Karanténa
Provoz MŠ ( náhradní prostor v ZŠ Řehořova) je nadále přerušen až do 31.1.2021, z důvodu pokračující karantény. Provoz by měl být opět zahájen v pondělí 1.2.2021. Susová Hana 604202429


Rekonstrukce MŠ
Práce na podchycení objektu MŠ Kneslova nadále pokračují, ale v lednu 2021 se bohužel ještě do MŠ nevrátíme. V případě dotazů můžete kontaktovat ředitelku MŠ H. Susovou - 604202429. děkujeme všem za trpělivost a vstřícnost. H. Susová a kolektiv MŠ

Dopis paní místostarostky
ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ
Formulář - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
Doporučení pro rodiče předškolního věku, projekt MAP
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Hvězdičky
Korálky
Lentilky
Info pro rodiče
Podpora předškolního vzdělávání
 
Copyright Compnet-Petr Navrátil 2008 All rights reserved Compnet CZ